Užitečné odkazy

z oboru:Základní bodové poleNahlížení do KNJDTM-ZK

partneři:Daňové poradenství, účetnictví onlineDotační poradenství, účetnictví, marketing, MS Exchange mail service

doporučujeme:Hospůdka Na tahuPenzion Pohádka Karlov pod Pradědem (perfektní rodinná dovolená)

pro zábavu:Cimrmanův zpravodajMapy Shocart

Spisová značka:

C 67957 vedená u Krajského soudu v Brně

Adresa:

Nádražní 514

768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:

29243394

DIČ:

CZ29243394

Telefon:

+420 602569763, +420 737371801, +420 602762608

E-mail:

gazda@geokar.cz

Datová schránka:

bg8u3tw

Provádíme:

Geometrické plány
Zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí
Polohopis, výškopis, tématické mapy
Dokumentace skutečného provedení stavby pro E.ON Česká republika
Záznam o umístění stavby do KN

Provozovny:

 Nádražní 514
 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 
 Trávník 156
 767 01 Kroměříž
 
 Bartošova 2113/10
 767 01 Kroměříž
 

Aktuálně:

10.12.2017
Město Kroměříž schválilo vyhlášku o vedení technické mapy města
Zastupitelstvo města Kroměřiže na svém zasedání dne 12.10.2017 schválilo obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 9/2017
o vedení technické mapy města
Tato vyhláška upravuje:
a) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu techncké mapy města
b) podmínky pro zpracování a předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene a).
Vyhláška nabyla platnost 27.10.2017 a vztahuje se na stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení ode dne jejího nabytí.
Pokud se Vás tedy bude týkat ohlašovací a dokladovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy rádi Vám tuto dokmuntaci vyhotovíme.
Subjektem pro správu technické mapy města je právnická osoba Zlínský kraj prostřednictvím projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK). Naše společnost má dlouholeté zkušenosti se zpracováním aktualizací a jsme od vzniku této mapy v roce 2003 geodetickou fimou, která se umísťuje na prvím, případně druhém místě co se týká počtu aktualizací této mapy.
Neváhjete nás kontaktovat, rádi Vám dokumentaci vyhotovíme

Odkazy:
Město Kroměříž>Tiskové zprávy
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje
Vyhláška města Kroměříž č. 9/2017 ke stažení

PF 2019
Všem obchodním partnerům, klientům, zákazníkům i dodavatelům a spolupracovníkům přeje společnost GEOKAR s.r.o. vše nejlepší a mnoho úspěchů, zdraví i osobní spokojenosti v novém roce 2019.

18.01.2012
Nabídka geodetických služeb při odkupu Vaší plynovodní přípojky provozovatelem distribuční soustavy
       Jednou z věcí, kterou budete potřebovat k odkupu plynovodní přípojky je předložení smlouvy/smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch PDS (provozovatel distribuční soustavy) k pozemkům dotčeným plynovodní přípojkou (až po HUP) s vyznačením skutečnosti, že došlo ke vkladu práv odpovídajících věcnému břemenu ve prospěch PDS do katastru nemovitostí od příslušného katastrálního pracoviště. Proto Vám nabízíme vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Tento geometrický plán pak slouží jako podklad pro vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PDS a následnému vkladu práv.
       Jelikož jsme v našem okrese jedna z předních společností, která provádí pro Jihomoravskou plynárenskou a.s. geodetickou dokumentací skutečného provedení nově budovaných sítí a tedy i plynovodních přípojek je pravděpodobné, že jsme měřili právě Vaši plynovodní přípojku. Proto jsme schopni ve většině případů a pokud jsme prováděli geodetická zaměření skutečného provedení Vaší plynovodní přípojky Vám dodat potřebný geometrický plán přibližně do 14 dnů od jeho objednání (často i dříve) a v potřebném počtu kopií pro jeho zapsání na Katastrálním úřadu. V případě, že přípojku zaměřovala naše společnost, bude dostačovat pouze telefonické objednání.

07.09.2011
Investice do GNSS roveru Leica Viva
       Pořídili jsme GNSS sestavu značky Leica, která se skládá z antény GS08 a polního kontroleru CS10. Tato investice přináší do naší práce větší operativnost a také přesnost.
Pro fyzické a právnické osoby vykonávající zeměměřické činnosti nabízíme určení bodů technologií GNSS za cenu 700,- Kč/hod.

Žádost
Prosím obracejte se na jednotlivé zaměstnance podle druhu požadovaného výkonu (viz. Kontakty), urychlíte tím realizaci Vašeho požadavku.

28.01.2011
Nová webová prezentace
Byl upraven vzhled našich webových stránek, rozšířený o dynamické prvky.