Užitečné odkazy

z oboru:Základní bodové poleNahlížení do KNJDTM-ZK

partneři:Daňové poradenství, účetnictví onlineDotační poradenství, účetnictví, marketing, MS Exchange mail service

doporučujeme:Hospůdka Na tahuPenzion Pohádka Karlov pod Pradědem (perfektní rodinná dovolená)

pro zábavu:Cimrmanův zpravodajMapy Shocart

Spisová značka:

C 67957 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Adresa:

Nádražní 514

768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:

29243394

DIČ:

CZ29243394

Telefon:

+420 602762608, +420 602569763, +420 737371801

E-mail:

gazda@geokar.cz

Datová schránka:

bg8u3tw

Provádíme:

Geometrické plány
Zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí
Polohopis, výškopis, tématické mapy
Dokumentace skutečného provedení stavby pro E.ON Česká republika
Záznam o umístění stavby do KN
Výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu

Aktuálně:

PF 2017
Všem obchodním partnerům, klientům, zákazníkům i dodavatelům a spolupracovníkům přeje společnost GEOKAR s.r.o. vše nejlepší a mnoho úspěchů, zdraví i osobní spokojenosti v novém roce 2017.

11.07.2012
Naše společnost se umístila na prvním místě v hodnocení chybovosti firem zpracovávající DSPS pro E.ON za I. pololetí roku 2012
       Od samého počátku hodnocení jsme se umísťovali na předních příčkách. To je dáno kvalitním systém zpracování a kontroly při využití aktuálních softwarových produktů od společnosti HSI.
       Pro naše zákazníky to znamená maximální rychlost dodávky DSPS, protože každé další zasílání stavby ke kontrole zabere cca dalších 10 dnů.

18.01.2012
Nabídka geodetických služeb při odkupu Vaší plynovodní přípojky provozovatelem distribuční soustavy
       Jednou z věcí, kterou budete potřebovat k odkupu plynovodní přípojky je předložení smlouvy/smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch PDS (provozovatel distribuční soustavy) k pozemkům dotčeným plynovodní přípojkou (až po HUP) s vyznačením skutečnosti, že došlo ke vkladu práv odpovídajících věcnému břemenu ve prospěch PDS do katastru nemovitostí od příslušného katastrálního pracoviště. Proto Vám nabízíme vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Tento geometrický plán pak slouží jako podklad pro vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PDS a následnému vkladu práv.
       Jelikož jsme v našem okrese jedna z předních společností, která provádí pro Jihomoravskou plynárenskou a.s. geodetickou dokumentací skutečného provedení nově budovaných sítí a tedy i plynovodních přípojek je pravděpodobné, že jsme měřili právě Vaši plynovodní přípojku. Proto jsme schopni ve většině případů a pokud jsme prováděli geodetická zaměření skutečného provedení Vaší plynovodní přípojky Vám dodat potřebný geometrický plán přibližně do 14 dnů od jeho objednání (často i dříve) a v potřebném počtu kopií pro jeho zapsání na Katastrálním úřadu. V případě, že přípojku zaměřovala naše společnost, bude dostačovat pouze telefonické objednání.

07.09.2011
Investice do GNSS roveru Leica Viva
       Pořídili jsme GNSS sestavu značky Leica, která se skládá z antény GS08 a polního kontroleru CS10. Tato investice přináší do naší práce větší operativnost a také přesnost.
Pro fyzické a právnické osoby vykonávající zeměměřické činnosti nabízíme určení bodů technologií GNSS za cenu 700,- Kč/hod.

Žádost
Prosím obracejte se na jednotlivé zaměstnance podle druhu požadovaného výkonu (viz. Kontakty), urychlíte tím realizaci Vašeho požadavku.

28.01.2011
Nová webová prezentace
Byl upraven vzhled našich webových stránek, rozšířený o dynamické prvky.